برنامه هفتگی رایان کلاس

برنامۀ همایش ها

11 و 12 مرداد 99

ساعت 17 تا 30 : 21
همایش زبان انگلیسی کنکور 99
حتما ویدیوی زیر را ببینید
video
شهریه: 250,000 تومان

15 و 16 مرداد 99

ساعت 00 : 8 تا 00 : 13
همایش ادبیات کنکور 99
حتما ویدیوی زیر را ببینید
video
شهریه: 250,000 تومان

18 و 19 مرداد 99

ساعت 00 : 14 تا 00 : 21
همایش دین و زندگی کنکور 99
حتما ویدیوی زیر را ببینید
video
شهریه: 250,000 تومان

20 و 21 مرداد 99

ساعت 00 : 8 تا 00 : 13
همایش عربی کنکور 99
حتما ویدیوی زیر را ببینید
video
شهریه: 250,000 تومان