نمونه کلاس های آنلاین

video

کلاس آنلاین چیست ؟ !

video

تدریس مغناطیس و حل تست هایی از مدارهای الکتریکی

video

جلسۀ اول نکته و تست شیمی بهمن بازرگانی

video

جلسۀ دوم کلاس آنلاین ریاضی پایه رایان کلاس

video

همايش زيست گياهي نظام جديد(قسمت اول)

video

یک جلسه از کلاس آنلاین عربی با ایاد فیلی

video

ادبیات با حنیف افخمی

video

همایش آنلاین دین و زندگی رایان کلاس

video

یک جلسه از کلاس آنلاین زبان انگلیسی با روزبه شهلایی